ילדים זה עם!!

ילדים זה עם שמח 😃

עם צבעוני 🎨

עם מקבל 🤗

עם זורם 💦

עם -עם קריזות לפעמים 🙁

עם שצריך גבולות

וגם עם שצריך שחרור וכיף 😍

בסט הזה טעמנו מהכל 😀

ילדים זה עם שמח עם צבעוני עם מקבל עם זורם